آخرین اخبار

در چهلمین سالروز انقلاب اسلامی استادان بسیجی دوشا دوش امت همیشه در صحنه مردم شهید پرور همدان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کردند.
دیداربسیج اساتید ازخانواده معظم شهدا با حضور معاون بنیاد شهید استان همدان
حضور گرم اساتید بسیجی به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی در یادواره شهدا
چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج اساتید استان همدان به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار گردید.
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
بازید علمی اعضا اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی بسیج اساتید استان همدان از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

کانون ها

حضور گرم اساتید بسیجی به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی در یادواره شهدا
چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج اساتید استان همدان به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار گردید.
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان

اندیشکده ها

چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج اساتید استان همدان به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار گردید.
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
بازید علمی اعضا اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی بسیج اساتید استان همدان از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

معاونت ها

اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
یادواره شهداي دانشجوي استان همدان
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
بازید علمی اعضا اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی بسیج اساتید استان همدان از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی
دیداربسیج اساتید ازخانواده معظم شهدا با حضور معاون بنیاد شهید استان همدان
حضور گرم اساتید بسیجی به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی در یادواره شهدا
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان
حضور گرم اساتید بسیجی به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی در یادواره شهدا
چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج اساتید استان همدان به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار گردید.
اردوی فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید استان همدان